Kontaktinformation
Här kan du se olika sätt att kontakta oss på BackBeatBolaget
Adress: BackBeatBolaget
Fredriksgatan 35
811 33
Sandviken
 
Frågor som rör andra saker än arrangemang mailas till: kungen@backbeatbolaget.se
Frågor kring
arrangemang mailas till:
arr@backbeatbolaget.se
Vill du ha utskick
via Epost maila:
utskick@backbeatbolaget.se
 
Telefon: 026 254881
 
Fax: 026 254870